OM KROPPSTERAPI.

Sedan jag skrev det HÄR inlägget har det rasat in mail med frågor och önskemål om att berätta mer. Jag har bett Anna som gör mina behandlingar att berätta mer:

 

”Jag heter Anna Cederstam Krantz, äger och driver Hälsopartners som finns på Södermalm i Stockholm. Jag är utbildad Hälsopedagog, Idrottsmassör, Samtalsterapeut & Kommunikolog. Jag har även läst idrottsmedicin, rehabilitering, idrottspsykologi och mental träning.

 

Att jag är utbildad både inom kropp och själ gör att jag inte har en övertro på att just en metod, medicinen, kur och/eller terapiformer är den rätta vägen för alla. Jag tittar på en kunds problematik utifrån ett vidsynt synsätt där jag inte håller det ena sättet högre eller bättre än något annat.

 

Jag tror att kroppen och själen är en helhet och behöver ses och behandlas som en helhet. När en människa ses på med dessa ögon så tror jag att en människa lättare får tillgång till att på många plan kunna läka sig själva och bli lyckligare och ha mindre psykiska och fysiska smärtor.

 

Med den erfarenhet jag har av att ha möta människor med annorlunda symptom, är jag helt säker på att allt vi människor har varit med om finns lagrat i kroppen. Jag anser då att man genom att jobba parallellt med psykisk och fysik smärta kan nå betydligt längre än om man bara jobbar med den ena delen. Jag tror att när vi inte är i kontakt med våra känslor så uttrycks de tillslut som symtom.

 

Jag anser att om en människa ska ha störst chans att blir sedd som en hel människa måste alla vi som arbetar med människor börja behandla människor på alla plan och ha ett synsätt där fokus ligger på att se hela individen som en helhet. Ett synsätt där en inte bara ser enbart till en sjukdom, diagnos, inflammation, felaktig kost, eller psykisk instabilitet. Ett synsätt där ingen hierarki mellan olika terapeuter och metoder finns, eller där egot styr: ”Jag kunde bota honom/henne, kolla vad bra jag är.”

 

Ett synsätt där en jobbar med alla delar samtidigt för att få en balans i alla plan i en människas kropp och psyke. När en (som en ofta har gjort i modern medicin i västvärlden) har skilt på kroppen och psyket är det svårt att veta vad det onda i kroppen beror på. Är det en felaktig arbetsställning eller beror detta på outryckt sorg, eller är det både och?

 

Jag anser att om alla hade som utgångspunkt när de möter människor att det finns ett samband mellan kropp och psyke så skulle vårt synsätt på människan vidgas.Personligen är jag övertygad om att kroppen ibland uttrycker psykisk smärta som det är för svårt för individen att sätta ord på. Likväl är jag övertygad om att en värkande käke kan vara just en värkande käke men att den smärtan även kan ge upphov till psykiskt lidande, just pga. smärtan som den ger ifrån sig. Utifrån att jag känner så här så jobbar jag idag med något som jag kallar för kroppsterapi och kortfattat går den ut på detta:

 

”Denna kroppsbehandling syftar till att lösa upp medvetna eller omedvetna spänningar i kroppen. Spänningar som många gånger uppkommit för att hålla oss ifrån obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen över tillvaron. Många obehagliga känslomässiga upplevelser förtränger vi från vårt medvetande som ett sätt att hantera känslomässig smärta. Dessa känslomässiga minnen härbärgeras i musklerna. Kroppen minns allt. När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar massor av energi på att hålla våra muskler spända som en barriär mot livet. Denna energi kan vi, genom kroppsterapi, frigöra och lära oss använda på ett sundare sätt. Genom att på djupet gå ner i musklerna blir det möjligt att lösa upp spänningarna i kroppen och på så sätt frigöra den verkliga människan som döljer sig bakom ett pansar av muskelspänningar, smärtor eller andra obehag.”

 

Anna huvudstående

 

 

Vill ni läsa mer om referenser eller boka tid klicka HÄR!

 

 

 

 

 

Gravidträna med PT-Fia Gravidträna med PT-Fia

PUFF OCH KNUFF?

Att lära känna sig själv kan vara både skämmande och otroligt intressant. Jag har precis påbörjat en ny resa inom ämnet genom att börja träffa en coach/samtalsterapeut och känner redan att detta kommer bli mer än lärorikt. Redan efter fyrtio minuter såg hon rakt igenom mig på ett sätt jag själv knappt vågat.

Funderar ni på att gå till någon av olika anledningar men inte fått ändan ur vagnen. Boka en tid och gå. Det är så värt det och även om ni känner att det inte skulle vara något för er så har ni ändå fått lätta på hjärtat inför en utomstående person och bara det är fantastiskt ibland.

.

 

,. svaghet blir styrka.

.